Energipolitik

Vindmøller skal ikke mere sættes op på land.

Forbrug af kul skal ophøre, og erstattes af kernekraft baseret på Thorium som brændsel, da disse kraftværker ikke kan løbe løbsk, brugt brændsel kan genanvendes og ved lagring er halveringstiden ganske kort.

Skibenes drivkraft skal forsynes med kernekraft som afløsning for olie.

Afgift på EL til de danske gartnerier skal nedsættes.

Grøn omstilling skal støttes og være i faste rammer, idet vi ser, at man i visse landsdele ikke kan afsætte den producerede vindstrøm.

Alle afgifter skal revurderes med forenkling som mål.

 

 

 

.