Erhvervspolitik og Trafikpolitik

Fiskerierhvervet skal styrkes. Forhandlinger med England skal straks iværksættes, så vi ikke mister rettighederne i Nordsøen.

Vi vil indføre egnsudviklingsstøtte til virksomheder, der nedsætter sig i tyndt befolkede områder i Danmark.

Afgiften på Storebæltsbroen er en stor hindring for sammenhængskraften, og skal derfor afskaffes straks. Den har igennem årene skadet konkurrencen imellem erhvervene i Øst- og Vestdanmark. Den begrænser også familiesamværet på grund af afgiften.

Uddannelse om iværksætteri skal fremmes, da det skaber udvikling.

Derfor skal der være særlige lånemuligheder og skattefordele i de første år.

Færgerne, der betjener de danske øer skal være statsejede, og der skal ikke betales afgift på overfarterne, Landevejs princippet bør indføres overalt.

Bygning af Als-Fyn broen skal støttes og fremmes.

Kattegat bro skal også fremmes.

Infrastruktur skal fremmes generelt.

Statskontrollen / veterinærkontrol skal styrkes med øget personale til kontrolbesøg i virksomhederne.

Skærpet kontrol med importerede varer skal have skærpet kontrol.

Transport af levende dyr må ikke overstige 6 timer

Alle slagtninger af dyr skal ske i Danmark.

Halal slagtninger skal forbydes.