Indenrigspolitik og Skattepolitik

Kommunerne skal være på mindst 50.000 indbyggere. Små kommuner kan ikke klare de store kommende udgifter, da tilgangen af ældre kræver mere pleje.

Regionerne skal nedlægges og erstattes af sundhedshuse. Sundhedshusene skal tilknyttes og styres af kommunerne. Sundhedshusene skal have lægelige akutafdelinger og være åben hele døgnet. Afstand til nærmeste sundhedshus må ikke overstige 20 km.

Den danske arbejdsmodel skal bevares. Fagforeningerne skal skal have større indflydelse på fremmed arbejdskraft, der kommer til landet.

Danmark har et højt uddannelses niveau. Dette skal styrkes væsentligt.

Danske Vognmænd skal beskyttes således, at udenlandske chauffører ikke må køre i Danmarks vognmandsfirmaer, uden at det er efter danske forhold.

Spiritusforbrug og forbrug af stoffer har aldrig været større i Danmark, derfor foreslår vi flere afvænningsklinikker.

Skatten på udenlandske virksomheder skal strammes op, da disse ofte unddrager sig dansk skat.

Arveafgiften skal afskaffes, da denne skader vores virksomheder ved generationsskifte.

Moms på fødevarer nedsættes til 7 %

Skat for alle lønmodtagere skal være 35 %

Bundfradraget skal hæves for de lavtlønnede.

Registreringsafgift afskaffes.

Cigaretter skal ikke kunne ses i butikkerne eller kiosker. Prisen for 1 pakke cigaretter skal være 80,00 kr, det samme gælder for pibetobak.

Finanstilsynet skal udvides med deltagere fra Finansministeriet og rigsrevisionen.

Hvidvask af penge skal straffes hårdere.