Politi og Forsvar

Danmark skal forsat være med i Nato.

Vi lever i en tid, hvor selve verdensordenen er under stor forandring. Derfor skal Nato gøres stærkere.

Vi skal stadig deltage i fredsmissioner rundt om i verden.

Vi skal tage bedre hånd om vore veteraner, som har ydet en stor indsats ude i verden. For nogle soldater blev dette en skelsættende begivenhed, som de skal leve med resten af livet.

Vi skal bekæmpe terrorisme. Det er vigtigt at have for øje, at terrorisme kommer fra Mellemøsten.

Voldtægter skal straffes med op til 25 års fængsel. Og forbryderen skal gennemgå en medicinsk kastration.

Centre for voldtægtsofre skal tilføres større ressourcer og ofre skal have større erstatninger.

De danske domstole dømmer ikke ens. Domme afviger i de forskellige retskredse, derfor skal der laves en koordinering således, at det ikke skal kunne betale sig, at flytte en sag til en anden retskreds for at opnå mildere straffe.

Politistyrken skal øges til mindst 30.000 betjente.

Værnepligten skal øges i alle værn.

Politistationer føres tilbage som før. Landbetjente skal genindføres og bruges i tilfælde, hvor der langt til en politistation.

 

 

.