Skattepolitik

Skat på den sidste tjente krone skal ikke straffes. Derfor afskaffer vi skatteloftet så beskatningen bliver ens for alle lønmodtagere.

Moms på fødevarer sættes ned til 7 % – dette skal gøres uden at varen må stige i pris.

Skat for alle lønmodtagere skal være 35 %.

Bundfradraget skal hæves for de lavtlønnede.

Registreringsafgifter på biler skal afskaffes.

Arveafgiften skal helt afskaffes / staten har fået penge en gang.

Told indføres ved den danske grænse for alle forbrugsvarer, tekstil, cigaretter, vine m.m.

Der indføres told på eksport af levende dyr.

Iværksættere skal være skattefri de første 2 år.

Anpart og aktieselskaber skal være skattefrie indtil ophør. Ved ophør af virksomhed skal der ske fuld beskatning af fortjeneste.