Skole og uddannelsespolitik

Vi vil styrke vores skole såvel kommuneskoler som privatskoler. Der skal være frit valg mellem de to skoler for forældrene Vi vil hæve støtten til de private skoler op til 80 %

Forældrene skal være medbestemmende hvordan undervisningspligten opfyldes ( forældreråd)

I folkeskolen skal undervisningen foregå på dansk.

Sprogundervisningen skal omfatte engelsk, spansk og tysk.

Undervisningen skal være obligatorisk for fagene, kristendom, historie, kulturarv og matematik.

Endvidere skal der undervises i Datalære EDB og sport.

Der skal tages hånd om elever med ordblindhed.

Efterskoler skal være en del af uddannelsessystemet, hvor elever udvikler faglige og sociale kompetencer

Skoler som underviser privat i Islam og koranen skal ikke have støtte

Vi mener at det er en forudsætning for vort land at uddannelses systemmet er på højt niveau

og skal indrettes således at der tages hensyn til den enkelte elevs evner , færdigheder og interesser.