Udenrigspolitik

Vi danske skal værne om vores land:

Borgerlige Danmark vil arbejde for et frit Danmark og gøre os uafhængig af EU. Idet vi ikke skal være medlem.
Vi vil arbejde for Frihed og fællesskab uden at binde os til nogen organisation.
Vi vil ikke modtage migranter, disse må blive i deres egne lande og kan ikke søge asyl ved vores grænser.

Derfor skal forsat være medlem af Nato, derfor skal vi opfylde forpligtelsen overfor Nato, og bidrage med 4 % som er forudsat – I øjeblikket opfylder Danmark ikke den forpligtigelse som vi har indgået sammen med Natolandene

Vi skal ikke deltage i en Europa hær.
Vi skal ikke være medlem af EU.

Vi ønsker aftale med EU om handel selv om dette vil være på andre vilkår.
Vi ønsker et tættere samhandel med Østen, da landene Hongkong – Korea- Japan – Taiwan – Indien og hele området i Østen inden 2050 vil udgøre 80 % af den samlede verdenshandel i BNP.

Vi vil ikke medvirke til udlandsbistand til lande der ikke vil tage imod deres egne borgere. Lande der tillader udøvelse terror og krig på deres jord hvorved der udspringer terrorvirksomheder, disse lande har ikke mulighed for at få bistand.

Vi vil ikke bidrage økonomisk til EU Lande som har levet over evne igennem de sidste 50 år, det er især Middelhavslandene.

Vi skal bidrage til at virksomheder der har forladt Danmark bliver pålagt told på deres varer, når disse forsøges indført i vort land.

Vi vil sammen med de Nordiske lande lave fælles front i såvel udvikling som handel –
Vi vil bidrage til øget samhandel med England og USA og Canada.

Vores repræsentation ved fællesskaberne i EU skal reduceres til et minimum, da dette kostet milliarder om året.

 

 

 

 

.