Udlændingepolitik

Koranen og ideologien islam forbydes jævnfør § 67 og § 78 i Grundloven, fordi den indeholder tekster, der opfordrer til nedbrydning af vort samfund. Vold mod kvinder, drab på jøder, kristne og seksuelle minoriteter. Disse påbud er en hellig forpligtelse for muslimer, og kan derfor ikke accepteres af Borgerlige Danmark.

Koranen og islams mål er afskaffelse af nationalstaten, til fordel for indførelse af et kalifat med Sharia lovgivning. Koranen siger at dette skal stå over dansk lov, og nationalstaten skal ophæves. Dette er den direkte årsag til, at Koranen skal forbydes.

Af Koranen udspringer den ekstreme Salafisme, som opfordrer til ufred.

I dag er der ca. 200 moskeer i Danmark, dette antal er for stort, og derfor skal der stoppes for yderligere udbredelse.

Moskeerne er oprettet for kapital fra oliestater i Mellemøsten, og er et problem, da imamerne i disse moskeer prædiker fjendskab imod vores samfund.

Muslimerne har oprettet egne skoler i moskeerne, som uddanner deres egne folk, til en gang at overtage vores land.

Imamer, der kun prædiker Koranens budskab i moskeerne, skal udvises og moskeen skal nedlægges.

Der skal ikke længere være muligt, at ansøge om dansk statsborgerskab i Danmark. Ansøgninger skal ske ved de Danske konsulater i udlandet.

Statsborgerskab kan først ansøges efter 10 års ophold i Danmark. Ansøgning herom skal foregå ved de danske Konsulater i de lande, de er kommet fra.

Krav der skal opfyldes:

Man skal kunne tale og skrive dansk.

Man skal kunne acceptere de danske værdier, demokrati og frisind.

Man skal bidrage til det danske samfund, og kan ikke få understøttelse, men skal forsørge sig selv ved arbejde fra dag 1.

Man kan først få stemmeret til stat og kommunevalg, hvis man er statsborger.

Muslimer kan ikke indgå i den danske hær, politi eller hjemmeværn.

Man skal ikke kunne blive beskikket som advokat eller dommer ved danske domstole.

Danske udrejsecentre skal nedlægges, fordi fremmede som kommer til landet, skal straks afvises.

Bekvemmelighedsimmigranter og asylansøgere sendes til en oprettet lejr i et 3. land i Mellemøsten, såfremt deres hjemland ikke vil tage imod dem.

Borgerlige Danmark anerkender ikke, at nogle fremmede kan få familiesammenføring på dansk jord. Ingen ideologiske muslimske beklædninger skal være tilladt på offentlige rum.

Muslimerne, der udgør ca 1 mio. her i landet, svarende til ca 20% af vores befolkning, disse koster det danske samfund over 35 milliarder om året, svarende til 2 Storebæltsbroer eller 12 supersygehuse om året.

Muslimske forældre, som er bosiddende i vores land pt. har ansvaret for deres børn, de skal derfor drage omsorg for, at deres børn ikke begår kriminalitet, og såfremt dette sker, udvises hele familien straks.

Forældre der sender deres børn til opdragelse i Mellemøsten skal udvises straks.

Fremmede der har fået status som flygtning, men rejser på ferie til det land, de er immigreret fra, skal sendes hjem til deres hjemland.

Omskæring af pige og drenge skal forbydes, overtrædelse medfører udvisning.

Halal slagtninger skal forbydes, disse var før i tiden forbudt i Danmark og skal igen forbydes.

Partiet Borgerlige Danmark vil kræve revidering af de sidste 10 års statsborgerskab, som er udstedt. Personer der begår kriminalitet efter, at de har erhvervet statsborgerskab, skal straks fratages det givne statsborgerskab og udvises.

Parallelsamfund må ikke forefindes.

Børnechecken, skal kun kunne opnås af familier, som har dansk statsborgerskab, og kan ikke sendes ud af landet.

Udlandsbistanden skal revideres således, at der ikke gives bistand til lande der ikke vil modtage deres egen befolkning, medvirker til terrorvirksomhed, udvikler atomvåben og er udemokratiske.

 

Vores fængsler er i dag helt besat og udlændinge fylder 80 % af pladserne.
Vi har aldrig haft så mange voldtægter i vort land, 6700 siden 2008 i 2019 var 1665 voldtægter.
Straffen skal hæves og voldtægts manden skal gennem gå en medicinsk kastration og en bøde på 50.000 til ofret.
 
Tænk hvor mange skæbner som har været udsat denne krænkelse.

 

 

.