Borgerlige Danmark har en vision om at vi kan sikre danske værdier og den danske kultur FORSIDE   ARTIKLER   OM OS   KONTAKT

Borgerlige Danmark

Borgerlige Danmark skriver om politik, danske værdier og dansk kultur


Borgerlige Danmark med ny vision om danske værdier og dansk kultur

Vesten undertrykker det frie ord

"Elon Musk er nu den ondeste mand i USA"
"Twitter overtaget af storkapitalen"

Elon Musk oplever nu at han snart har overtaget Donald Trumps tidligere topplacering som USA's ondeste mand. Ikke fordi han har brudt nogen lov, men fordi han vil åbne Twitter for alle lovlige synspunkter – også hvis de kommer fra konservative og højreorienterede. For Big Tech og næsten alle de største medier er det en uudholdelig tilstand, fordi de i praksis har optrådt og stadig optræder som den demokratiske nationalkomites (DNC's) og dermed Biden-administrationens forlængede arme - i hvert fald ifølge Lars Hedegaard fra Trykkefrihedsselskabet der også har inspireret til denne artikel.

Elon Musk fremfører helt tydeligt et eksperiment med ytringsfriheden. Hvordan det så ender, er ikke til at vide. Meget tyder på, at Elon Musk befinder sig under et kæmpe pres fra Twitters største annoncører for at vende tilbage til Twitter's tidligere ageren.
Der var der bestræbelser på at forhindre det demokratiske partis kritikere i at komme til orde. Og efter Elon Musks seneste afsløringer kan der ikke længere herske nogen tvivl om, at det er præcis, hvad der er foregået, i hvert fald siden Donald Trump meldte sig som præsidentkandidat i 2015.

Hverken de amerikanske medier – med undtagelse af Fox News – eller de danske synes, at det er noget at omtale, og på Facebook lyder det ofte i kor, at der ikke er brudt nogen lov, og at der derfor ikke er noget at skrive om. Men når FBI – som det nu er bevist – har opfordret eller lagt pres på Twitter og sandsynligvis også på Facebook og Google for at få dem til at undertrykke historier om covids oprindelse og myten om klimaet, som de demokratiske magthavere ville have kvalt, er der klart tale om lovovertrædelser.

I et land, hvor ytringsfriheden er garanteret i forfatningen, må regeringen eller statens organer hverken opfordre, presse eller true private virksomheder som Big Tech til at undertrykke nyheder eller synspunkter, der ikke falder i magthavernes smag.

Det er også Elon Musks opfattelse.

Som han tidligere bemærkede på Twitter: ”At Twitter på egne vegne undertrykker frie ytringer, er ingen overtrædelse af det første forfatningstillæg der garanterer ytrings- og pressefriheden, men at undertrykke ytringsfriheden efter ordre fra regeringen ... er et brud på forfatningen.”

At det er sket, er der ingen tvivl om. I hvilket omfang det er sket, vil forhåbentligt blive belyst, når Repræsentanternes Hus den 3. januar samles under republikansk ledelse.

Foreløbigt lader det til, at Elon Musk holder stand mod de organiserede forsøg på at knuse ham. På Twitter skriver han den 5. december: ”New York Times er i praksis blevet et ikke-registreret lobbyfirma for politikere fra det yderste venstre.” Man kan umuligt anklage ham for forsøg på at indynde sig i mainstream-medierne.

Det særligt bekymrende ved mediernes tavshed er, at vi lever midt i en fundamental samfundsomvæltning, som få bemærker, da de aldrig hører om den. Man mindes i den forbindelse Friedrich Engels's konstatering, at historien sætter sig igennem bag om ryggen på aktørerne. Det er nu ikke helt rigtigt. Den sætter sig igennem bag om ryggen på det store befolkningsflertal, men naturligvis ikke bag om ryggen på dem, der styrer og har planlagt omvæltningen. De kan imidlertid sove roligt i visheden om, at ingen journalist vil krumme et hår på deres hoved.

Og hvad er det så for et samfundssystem, der er ved at tage form, mens de fleste af os snakker om noget andet? På afgørende områder ligner det andre totalitære systemer som fascisme, nazisme og kommunisme, idet vi oplever en sammensmeltning af den økonomiske og politiske magt. Formelt vil vi stadig have kapitalisme og private virksomheder, men de største af dem – som Big Tech og kapitalkoncentrationer som Blackrock – vil være tæt forbundne med staten og gå magthavernes ærinde.

"Til gengæld kan de regne med,
at staten vil beskytte dem mod
angreb på deres monopolstilling."

Formelt vil alt være i skønneste orden. Staten kan fortsat hævde, at den holder grundloven, mens den udliciterer undertrykkelsen af forbudte oplysninger og meninger til formelt private aktører. Disse private aktører udfører det beskidte arbejde, som staten ikke kan gøre åbent.

Det er på flere måder en mere effektiv metode til at indføre totalitarisme i stedet for fascismens, nazismens og kommunismens åbenlyse undertrykkelse. Og ingen bemærker noget. Man skal passe på at det demokratiske parti virkelig lever op til sit navn.

Irans kvinder kræver frihed

Borgerlige Danmark forfatterIrans kvinder kræver deres frihed og ret til at bestemme selv. Der har været store demonstrationer i Iran gennem flere måneder nu. Denne gang håber kvinderne at de kan opnå at få deres frihed til selv at bestemme hvordan de skal gå klædt.
Iran's kvinders kamp er også vores kamp. Kampe for at alle skal have frihed. - Frihed til at tale - Frihed til at gå klædt som man har lyst - Frihed til at vælge politikere - Frihed til at være den man er. Kort sagt: - Frihed for alle.

Lars Løkke Rasmussen skriver i denne anledning på Facebook:

Det er i grænselandet mellem håb og fortvivlelse, jeg skriver dette opslag. Fortvivlelse, fordi det nu er 31 dage siden Mahsa Amini døde i det iranske moralpolitiets varetægt. En ung kvinde på 22. Hendes brøde? Hun havde ikke dækket sit hår og sin nakke godt nok til. Under en ferie i Teheran blev hun anholdt, ender i koma og dør tre dage senere.
Selvom det iranske præstestyre forsøger med magt og vold at undertrykke deres befolkning, ser vi nu tusindvis af demonstranter kæmpe for deres frihed.

Men altså også en følelse af håb. For det skaber håb at se de iranske kvinders mod til at kæmpe for deres frihedsrettigheder. Det skaber håb at se den voksende støtte, hvor kvinder over hele verden klipper en lok af deres eget hår for at udvise støtte til protestbevægelsen. En symbolsk handling. Et ekko af det mod, de iranske kvinder udviser ved blot at vise deres hår på gaden i Iran. Vi skal gøre, hvad vi kan for at hjælpe, men hvad kan vi som danskere gøre?

Vi skal holde opmærksomheden på de iranske kvinders kamp intakt. Vise vores støtte, hvor vi kan. Vores herboende iranere skal kunne mærke os. I 43 år har de været bange for det iranske regime. Nu er regimet bange for dem.

Den anden ting, vi skal gøre, er at indføre sanktioner.
I tæt samarbejde med EU skal Danmark nægte indrejse for personer med tilknytning til moralpolitiet og indefryse deres værdier i EU. Den iranske kamp er en påmindelse om, at demokrati og frihed ikke er en naturlov.

I Danmark har vi valgkamp. I Iran kæmper de for demokratiet.
- Lars Løkke RasmussenDebat om private børnehaver

Alex Vanopslagh skriver:

Angreb på en privat virksomhed:
ER JULIE OG OLINE VIRKELIG FÆLE KAPITALISTER, SOM SKAL NED MED NAKKEN?
Det mener regeringen og venstrefløjen. De har valgt at forbyde at private børnehaver må have overskud. Så de skal afvikles. Det er et absurd teater og det er så trist, at vi nu bekæmper ildsjæle og velfærdsiværksættere, der skaber trygge, sunde og særdeles efterspurgte rammer for vores børn. Jeg har fået lov til at dele Olines og Julies historier. For det er dem, der nu angribes og mistænkeliggøres af regeringens politik og indgreb. Julie startede Lillely Skovbørnehave og Vuggestue. Det er en bragende succes med 13 glade vuggestuebørn og 27 børnehavebørn – og 2 års ventetid, fordi så mange forældre også vil have deres børn der. De er nu akut lukningstruet, fordi de har et beskedent overskud. Et overskud som kun kan lade sig gøre, hvis de driver børnehaven mere effektivt end kommunen samtidigt med at forældrene og børnene stadig er glade og trygge. Hun har knoklet i næsten ti år for at skabe trygge rammer for børnene og sine ansatte – og nu er virksomheden nul kroner værd, fordi det de facto skal forbydes at være velfærdsiværksætter på børneområdet. Oline ejer og driver Killevippen i Odense med 36 vuggestuebørn og 85 børnehavebørn. Hun har i flere år måtte køre på en meget lille løn for at få tingene til at køre rundt – og har måtte låne penge fra familien for at kunne starte børnehaven op. Nu har de så et beskedent overskud – som kun er muligt fordi børnene og forældrene er glade og trygge. Men det er nu forbudt for dem. Så enten må Killevippen lukke og slukke – eller også skal det køre uden noget overskud til ejere og investorer. Det er så trist, at livet for ildsjæle skal gøres så surt, at der er ingen, der længere forsøger at skabe et alternativt tilbud til det offentliges pakkeløsninger. Er det virkelig folk som Oline og Julie, som regeringen mener er fælde kapitalister, der driver skamløs profit på velfærden? Det mest ulykkelige er, at børnene bliver de største tabere. Valgfriheden bliver stækket, og Danmark bliver et fattigere samfund uden den diversitet i velfærden, som er så vigtig. Danskerne fortjener fri velfærd – de fortjener flere som Julie og Oline. Danmark fortjener en ny regering og en ny retning.

Debat om de uvaccinerede

Hvem tør tale frit?

Indlæg af Therese Strand Nielsen 3. januar kl. 18.10 ·
De sidste dage, siden jeg offentligt stod frem og bekendtgjorde, at jeg ikke er vaccineret og aldrig vil blive det, og hvor jeg samtid tilbød folk at kontakte mig med henblik på sjælesorgssamtale, har min telefon og min mail været rødglødende. Det er overvældende og meget uhyggeligt, hvad folk beretter. Ikke-vaccinerede er blevet farlige mennesker, som ikke længere er velkomne. De fyres og de ekskluderes. Ofte starter processerne anonymt, hvor folk ikke åbent vil stå ved deres frygt for smitte og mekanismen er angiveri og smædekampagne. Samtidig kaster fortiden sine uhyggelige skygger ind over vores tid, fordi vi nu også skal kontrollere hinanden. Og cpr-numre og bio-masse flyver rundt i tilfældighedernes favntag, thi i hvilke hænder havner vores bio-masse, når vi tvangs-testes og hvad med vores sundhedsoplysninger?
Samtid er anonyme trusler nu blevet en ny del af min hverdag, og jeg sender Kaj Munk mange kærlige tanker, som betalte for fædre- og moderlandsfrihed med sit eget liv. Jeg tænker også på, hvor grænsen går, før jeg selv kan risikere at bliver skudt. Er det der, vi er?
Jeg fornemmer, at jeg er oppe imod noget, som jeg ikke kender omfanget af, for der er mange mennesker der forsøger at få mig til at tie. Der er blevet rettet henvendelse til min Provst om min agenda på Facebook, og Kristeligt Dagblad har idag kontaktet mig på en meget truende måde. De har taget billeder af min private Facebook konto og ønsker at vide “hvad min biskop mener om min opførsel”. Det kan jeg ikke svare på, men jeg kan svare for mig selv, at jeg taler, når jeg ønsker det, og at jeg har ytringsfrihed som borger i dette land, og at Kristeligt Dagblad ikke skal true mig, som det skete idag. Jeg er spændt på, hvad de bringer i morgen, omend jeg meddelte journalisten at jeg ikke ønskede at stille op til interview. De vil vide, hvor mange præster vi er, der står sammen, og det meddeler vi, når vi er klar. Ikke et sekund før.
Jeg har modtaget så mange anonyme henvendelser fra folk, som siger tak for mit mod til at stå frem. Jeg kan bane vejen, men jeg kan ikke holde til at gå vejen alene og blive ved med at modstå presset. Jeg har brug for at I, hver og en står frem, også kollegaer som ikke tør af frygt for udskamning, repressalier og fyring i værste fald. Lad os mødes i lyset, hjælpe hinanden ud af mørke og frygt og huske på, at dæmonerne vokser ud af vores frygt. Jeg vil tale ved demonstrationen på fredag i Odense og i København på søndag. Dette gør jeg alene af pligt, og ikke af lyst. Min bekymring for mit medmenneske og min samvittighed kræver det af mig❤️
Måske ses vi til fredselskende møder i kærlighedens fortegn?Sundhed.dk er ofte nede og virker dårligt.

Vi har her samlet en række brugere der fortvivlet har fortalt om deres oplevelser på siden Sundhed.dk......Forgæves og uden svar.
Sundhed.dk er stedet hvor ALLE danskere SKAL ind og registrere sig med deres Corona sundhedsdata. Derfor er det vigtigt at den virker ....hele tiden og uden fejl.

Men på Sundhed.dk vælter skeletterne ud af skabet. Fejl - Fejl - Fejl - skriver den selv eller 500 til en afveksling. Folk er fortvivlede, fordi de skal til konfirmation eller bryllup og har en meget skarp og ufravigelig deadline. Fortvivlelsen vil ingen ende tage hos de stakkels brugere.

Men folkene bag Sundhed.dk er bare helt ligeglade. De sidder de mange klager fuldstændig overhørig.

Lad os høre nogle af brugerne her - Dette er et udtræk fra Trustpilot, der heller ikke har kunnet komme igennem hos dem der driver Sundhed.dk

Det kan ikke være så svært
Hvordan kan det være så svært at få besked fra Falck hurtigtest, og opdaterer det coronapas. Det er sindssygt inkompetent.
- Stefan - 1 stjerne

Kan ikke logge på sundhed.dk pga for mange forespørgsler…
Kan ikke logge på sundhed.dk pga for mange forespørgsler på coronatest...vi er i 2021 og alligevel kan man ikke løse et så simpelt edb problem...en fadæse.........
- Lars - 1 stjerne

Der er godt nok mange gange man får at vide at det ikke er tilgang eller der er mange på.
Så det er lidt en ommer. Idag den 5. juni virker det slet ikke.
- Kenneth - 2 stjerner

Israel og palæstinensere i krig igen.

En læser skriver:
Så angriber terroristerne igen Israel. Solidt støttet økonomisk af naive, vestlige lande. Derfor skriver jeg lige om min støtte til dette eneste, demokratiske land i Mellemøsten: Vi er jo alle vokset op med den løgn, at jøderne er de onde. Uagtet, at dette folk aldrig har angrebet eller begået overgreb mod os her i DK eller andre nationer - med mindre de blev truet på deres eksistens.

- Jamen, de har taget land fra araberne, vil nogle sige.

- Nej, jøder er en etnisk-religiøs gruppe, der har sin oprindelse i de israelitiske/hebræiske folkeslag, der beboede Palæstina i det første årtusinde før vor tidsregning. I antikken blev jøderne fordrevet fra Palæstina af Romerrigets besættelsesmagt og måtte derfor udvandre til Europa og andre steder. Med andre ord, de mistede deres land, men blev accepteret i "deres" nye lande, fordi jøderne respekterede landenes kultur og værdier - mens de diskret og fredeligt fastholdt egen religion og kultur. Alligevel blev de også i deres nye lande forfulgt og ofte dræbt. Hvorfor? Ganske enkelt fordi de var mere uddannede (kloge) end de folk, som de boede iblandt.

Efter flere hundrede års forfølgelse valgte Storbritannien og FN i 1948 at give jøderne deres egen jord tilbage. Et område, som jøderne gav navnet Israel. Et fattigt og goldt areal, som ingen arabere havde interesse i. Men flittige jøder fik hurtigt gjort landet til et frugtbart og rigt område. Så blev araberne misundelige. Og siden har dette lille land måtte forsvare sig mod samtlige arabiske lande, der alle hader Israel, hvor ingen ser ned på kvinder, på utro kvinder, på homoseksuelle eller på evnen til at ville arbejde. - Jamen, Storbritannien og FN har ingen ret til at tage land fra araberne, vil venstrefløjen sige. - Næ, men Storbritannien og FN opdelte hele Arabien i de geografiske områder/lande, der i sin tid passede til deres koloni-interesser, men dog tog hensyn til, at Israel historisk set altid har tilhørt jøderne - og at det den gang bare var et uopdyrket og glemt område. Men det anfægtede naturligvis ikke den røde, europæiske venstrefløj, der altid har bukket sig for de mørke. Hvorfor er det kun Israel, der er interessant som fjende hos venstrefløjen?

Her findes svaret nok i den pagt, som den europæiske venstrefløj og visse muslimske bevægelser har indgået. Nemlig at omstyrte kapitalismen og den demokratiske ånd i Europa til fordel for kaos og anarki. Af disse rester skal opstå en ny verdensorden: Det frie og ligeværdige menneske, læs: kommunisme. Den doktrin elsker den europæiske venstrefløj. Men den ved ikke, at den har underkastet sig en bevægelse, der har mere end 1.400 års erfaring i at manipulere også de røde vantro til at blive slaver. Og de europæiske jøder? De kender om nogen deres fjender. Så de vælger naturligvis bare at flygte hjem til Israel. For EUropa beskytter dem heller ikke i vor tid. For EUropa har valgt side. Qua en hemmeligholdt kontrakt, der i firserne gav fri indvandring fra syv muslimske lande til EU - mod at vi så fik olie.

Fakta: Israel - et lille land på størrelse med Jylland vandt i 1967 et storstilet angreb fra Ægypten, Syrien, Jordan og andre arabiske lande. På kun seks dage udslettede de totalt de arabiske soldater, der ville omstyrte det demokratiske Israel. Hvordan kunne jøderne vinde den krig? Svar: Fordi de kæmpede med ryggen mod muren. For bag denne mur lå deres fædreland. Et land med velstand og demokrati i modsætning til det evigt fattige og åndsforladte Arabien. Den gejst og ånd har danskerne helt glemt. De er mere til Vild med dans end det der dansk-nationale pis. PS: Intellektuelt set kan man så undre sig over, at hovedparten af danskerne hader et lillebitte land i Mellemøsten, der undtagelsesvis IKKE går ind for drab på homoseksuelle, stening af voldtagne kvinder, dø over døtre, der elsker den "forkerte", afbrænding af levende fanger samt ej heller hylder, at kvinder er laverestående væsener. Billedtekst: Tre stolte, jødiske soldater efter sejren - og de selvstamme stolte soldater 40 år efter - der for evigt er agtet og hyldet i eget land. Et rørende, hjertevarmt og verdenskendt billede.

I modsætning til Danmark, hvor danskerne end ikke ærer egne soldater med flag, hyldest og musik i gaderne, når de kommer hjem med deres døde eller sårede kammerater efter at have forsvaret demokratiet mod mørke kræfter. Der er rungende tavshed. For vi ved jo alle, at de, som vore soldater kæmpede mod, også findes her i landet - endda på bistandshjælp fra os naive skatteydere. Så feje og naive er de fleste danskere.

Jeg ELSKER Israel, og tænker ofte: Bare jeg var født i et sådant, modigt, ærligt, retfærdigt og fædrelandskærligt land. Så havde jeg noget at kæmpe for her i livet. Nu bruger jeg mit liv til at bekæmpe mange danske skvatrøve, der ikke er modige, ærlige, retfærdige og slet ikke fædrelandskærlige. For de aner intet om, hvad et fædreland betyder - omvendt kender de alt til billige ferierejser til arabiske lande med all inclusive.Muslimer vil snart kunne dominere Danmark - Hver anden dansk lov er snart styret af muslimsk indvandring

Debat på Borgerlige Danmark om muslimsk indvandring:

Muslimer som ikke vil Danmark, bør forlade landet.
Mange muslimer, der kræver shariah-love, bør blive bedt om at forlade Danmark, fordi mange i Danmark ser muslimer som en fare for terrorisme. Muslimer bør samarbejde om denne proces. Alle muslimer, der migrerer fra andre lande til Danmark vil være nødt til at prøve at ændre sig selv i henhold til vores land.

Hvis de ikke er i stand til det, inviteres de til at forlade Danmark.
En masse danskere frygter, at vi kan fornærme en bestemt religion... men jeg forsikrer borgerne i Danmark om, at alt, hvad vi gør, er til fordel for Danmark og dets befolkning.
I Danmark taler vi Dansk og ikke arabisk eller noget andet sprog.
Så hvis du vil blive i vores land bør du lære at tale dansk.
I Danmark er vi kristne, og vi tror på Gud. Bare fordi vi tror på kristendom og ikke en anden religion, gør det os ikke vantro, så du finder gudbilleder og religiøse bøger overalt.
Hvis du gør indsigelse mod dette, kan du forlade Danmark og tage andre steder hen i verden. Danmark er vores land, vores land og dette er vores kultur.
Vi følger ikke din religion. Vi respekterer dine følelser, så hvis du vil læse koranen, så lad være med at skabe lyd ved hjælp af højtalere. Læs venligst ikke i Koranen eller byd bønner på vores skoler, kontorer eller offentlige steder.
Du kan gøre det fredeligt i dit hjem eller i en moske, som ikke vil genere os.
Hvis du har problemer med vores nationale flag eller nationalsang eller vores religion eller livsstil, skal du forlade Danmark lige nu og aldrig komme tilbage ".Borgerlige Danmark med ny vision om danske værdier og dansk kultur

Borgerlige Danmark er et borgeligt medie der er dannet for at bevare og beskytte den danske kulturarv. Borgerlige Danmark ser en stor risiko for, at der i Danmark udvikler sig en muslimsk dominans og udvikling, der er uheldig for vort land. Her kan du selv følge med i debatten om Borgerlige Danmark. Vi vil også gerne deltage i en debat

Borgerlige Danmark vil være i front med en ny dansk vision. Borgerlige Danmark har en stor vision om at vi ønsker at skabe et nyt og bedre Danmark med rigtige danske værdier der vil kunne forme et meget mere borgerligt projekt i Danmark.
Vi vil i Borgerlige Danmark kunne kendes på, at vi er dem der styrker danske værdier og bevarer den specielle danske kultur.
Vi er dem der tegner de mange facetter i Borgerlige Danmark og som har en vision om at vi vil samle dansk samfund og kultur, og være dem der værner om de gode danske værdier.
Vi mener derfor at man som borgerlige Danmark bør gå foran og forene Det Borgerlige Danmark for danskere. Vi vil sikre et land i balance ved at stille op med en vision for det borgerlige Danmark der bevarer vor stolte danske kultur.

Det er vigtigt at den danske kultur med alle de mange prisværdige værdier bør blive bevaret for vore børn og deres efterkommere. Vi ønsker at beholde den fine danske kultur.
Vi har en vision der giver danskerne det bedste udgangspunkt med de ideer som de fleste personer ønsker. Du får et nyt og bedre land i balance.
Derfor vil vi tage danskernes værdier alvorligt. Vi har skabt de gode forudsætninger til dem der ønsker at bevare og beskytte de danske værdier og den danske kultur. Borgerlige Danmark vil værne om dansk kultur.

Borgerlige Danmark har som mål at skabe et bedre Danmark der er i balance, ved at gøre vores indflydelse gældende

Borgerlige Danmark med ny vision om danske værdier og dansk kulturArtikler


Chokerende unormal flyrejse hvor alt går galt

Borgerlige Danmark med en helt ny stor vision om at vi bør bevare vore danske værdier og dansk kultur

Borgerlige Danmark har nu lavet sig en ny vision som er at vi ønsker at skabe et nyt og bedre Danmark med danske værdier.

Borgerlige Danmark skal nu kunne kendes på at vi er dem der styrker danske værdier og bevare den specielle danske kultur

Vi der tegner Borgerlige Danmark har en vision om at vi vil samle dansk samfund og kultur, og være dem der værner om de gode danske værdier.

Vi mener derfor at Det Borgerlige Danmark bør gå foran og forene landet for danskere. Borgerlige Danmark vil sikre et land i balance ved at stille op med en vision for det borgerlige Danmark der bevarer vor stolte danske kultur.

Det er vigtigt at den danske kultur med alle de mange prisværdige værdier bør blive bevaret for vore børn og deres efterkommere. Vi ønsker at beholde den fine danske kultur.

Vi har en vision der giver danskerne det bedste udgangspunkt med de ideer som de fleste personer ønsker. Du får et nyt og bedre land i balance.

Borgerlige Danmark ønsker at tage danskernes værdier alvorligt. Vi har skabt de gode forudsætninger til dem der ønsker at bevare og beskytte de danske værdier og den danske kultur. Borgerlige Danmark vil værne om dansk kultur.

Borgerlige Danmark har som mål at skabe et bedre Danmark der er i balance, ved at gøre vores indflydelse gældendeMuslimer, der kræver shariah-love, bedt om at forlade Danmark, fordi Danmark ser muslimer som terroristfanatikere, og hver moske vil blive testet, og muslimer vil samarbejde med os i denne proces, alle muslimer, der migrerer fra andre lande til Danmark vil være nødt til at prøve at ændre sig selv i henhold til vores land og ikke forvente, at vi ændrer os tilsvarende. Hvis de ikke er i stand til det, inviteres de til at forlade Danmark.
En masse danskere frygter, at vi kan fornærme en bestemt religion... men jeg forsikrer borgerne i Danmark om, at alt, hvad vi gør, er til fordel for Danmark og dets befolkning.
Vi taler Dansk her og ikke arabisk eller noget andet sprog.
Så hvis du vil blive i vores land bør du lære at tale dansk.
I Danmark er vi kristne, og vi tror på Gud. Bare fordi vi tror på kristendom og ikke en anden religion, gør det os ikke vantro, så du finder gudbilleder og religiøse bøger overalt.
Hvis du gør indsigelse mod dette, kan du forlade Danmark og tage andre steder hen i verden. Danmark er vores land, vores land og dette er vores kultur.
Vi følger ikke din religion. Vi respekterer dine følelser, så hvis du vil læse koranen, så lad være med at skabe lyd ved hjælp af højtalere. Læs venligst ikke i Koranen eller byd bønner på vores skoler, kontorer eller offentlige steder.
Du kan gøre det fredeligt i dit hjem eller i en moske, som ikke vil genere os.
Hvis du har problemer med vores nationale flag eller nationalsang eller vores religion eller livsstil, skal du forlade Danmark lige nu og aldrig komme tilbage ".Borgerlige Danmark er et borgeligt medie der er dannet for at bevare og beskytte den danske kulturarv. Borgerlige Danmark ser en stor risiko for, at der i Danmark udvikler sig en muslimsk dominans og udvikling, der er uheldig for vort land. Her kan du selv følge med i debatten om Borgerlige Danmark. Vi vil også gerne deltage i en debat


Borgerlige Danmark vil være i front med en ny dansk vision. Borgerlige Danmark har en stor vision om at vi ønsker at skabe et nyt og bedre Danmark med rigtige danske værdier der vil kunne forme et meget mere borgerligt projekt i Danmark.
Vi vil i Borgerlige Danmark kunne kendes på, at vi er dem der styrker danske værdier og bevarer den specielle danske kultur.
Vi er dem der tegner de mange facetter i Borgerlige Danmark og som har en vision om at vi vil samle dansk samfund og kultur, og være dem der værner om de gode danske værdier.
Vi mener derfor at man som borgerlige Danmark bør gå foran og forene Det Borgerlige Danmark for danskere. Vi vil sikre et land i balance ved at stille op med en vision for det borgerlige Danmark der bevarer vor stolte danske kultur.

Det er vigtigt at den danske kultur med alle de mange prisværdige værdier bør blive bevaret for vore børn og deres efterkommere. Vi ønsker at beholde den fine danske kultur.
Vi har en vision der giver danskerne det bedste udgangspunkt med de ideer som de fleste personer ønsker. Du får et nyt og bedre land i balance.
Derfor vil vi tage danskernes værdier alvorligt. Vi har skabt de gode forudsætninger til dem der ønsker at bevare og beskytte de danske værdier og den danske kultur. Borgerlige Danmark vil værne om dansk kultur.

Borgerlige Danmark har som mål at skabe et bedre Danmark der er i balance, ved at gøre vores indflydelse gældende

Det Borgerlige Danmark - Her kan du selv følge med i debatten om Det Borgerlige DanmarkVær med i Det Borgerlige Danmark - Her kan du selv få indflydelse i det borgerlige Danmark der er med til at styrke blaa blok

Vi giver dig nyheder om Borgerlige Danmark så du let kan følge med.

Borgerlige Danmark har et mål om at blive hørt i folketinget og gøre vores indflydelse gældende. Det kan du hjælpe med.

Kom og vær med til at gøre det muligt.

Borgerlige Danmark ønsker at være det foretrukne talerør for hele Danmark.
Du kan også være med i dit lokalområde.

Se mere i vore lokale afdelinger af vores medie.

De sidste nye prognoser siger, at antallet af fremmede mennesker vokser stærkt, og vil være i overtal indenfor få år. Som tingene har udviklet i de senere år, hvor hele bydele i Købehavn, Odense og Aarhus samt de større byer bliver domineret af muslimer, med risiko for at man ser skyderier og slagsmål. Danskernes frygt er derfor stigende, hvilket er forståeligt. Denne udvikling vil vi sætte en stopper for.

Borgerlige Danmark ønsker at vi bevarer danske værdier og dansk kultur

Borgerlige Danmark vil nu sikre dansk kultur og danne bevægelser i Borgerlige Danmark der værner om de danske værdier.

Borgerlige Danmark ønsker at vi bevarer danske værdier og dansk kultur

Borgerlige Danmark vil sikre den danske kultur i det rigtige Borgerlige Danmark der skaber et land for danskerne

Det Borgerlige Danmark bevarer danske værdier og kulturWeb Design i Nyborg sikrer at du kan få din egen hjemmeside og webshop.

Peder Andersen    
Peder Andersen - You will be able to network and get serious advise about creating your own dream life with residual income and financial freedom.

Det Borgerlige Danmark ønsker at vi bevarer den specielle danske kultur, Bevar dansk samfund og beskyt den danske kulturarv.

Vi Vil Danmark.

    Chokerende Unormal Flyrejse

Lokal TV Fyn ses nu på med TVFionia.dk og du vil kunne opleve at se fynsk lokal TV på Yousee's kanal 97.