Borgerlige Danmark har en vision om at vi kan sikre danske værdier og den danske kultur

Borgerlige Danmark

Vi skriver om dansk politik, danske værdier og dansk kultur


Borgerlige Danmark er nu i front med en ny vision som er at vi ønsker at skabe et nyt og bedre Danmark med danske værdier der vil kunne forme borgerlige Danmark.
Vi vil nu kunne kendes på at vi er dem der styrker danske værdier og bevare den specielle danske kultur.
Os der tegner de mange facetter i Borgerlige Danmark har en vision om at vi vil samle dansk samfund og kultur, og være dem der værner om de gode danske værdier.
Vi mener derfor at man bør gå foran og forene Det Borgerlige Danmark for danskere. Vi vil sikre et land i balance ved at stille op med en vision for det borgerlige Danmark der bevarer vor stolte danske kultur.

Det er vigtigt at den danske kultur med alle de mange prisværdige værdier bør blive bevaret for vore børn og deres efterkommere. Vi ønsker at beholde den fine danske kultur.
Vi har en vision der giver danskerne det bedste udgangspunkt med de ideer som de fleste personer ønsker. Du får et nyt og bedre land i balance.
Derfor vil vi tage danskernes værdier alvorligt. Vi har skabt de gode forudsætninger til dem der ønsker at bevare og beskytte de danske værdier og den danske kultur. Borgerlige Danmark vil værne om dansk kultur.

Borgerlige Danmark har som mål at skabe et bedre Danmark der er i balance, ved at gøre vores indflydelse gældende

Borgerlige Danmark med ny vision om danske værdier og dansk kultur

Sundhed.dk er ofte nede og virker dårligt.

Vi har her samlet en række brugere der fortvivlet har fortalt om deres oplevelser på siden Sundhed.dk......Forgæves og uden svar.
Sundhed.dk er stedet hvor ALLE danskere SKAL ind og registrere sig med deres Corona sundhedsdata. Derfor er det vigtigt at den virker ....hele tiden og uden fejl.

Men på Sundhed.dk vælter skeletterne ud af skabet. Fejl - Fejl - Fejl - skriver den selv eller 500 til en afveksling. Folk er fortvivlede, fordi de skal til konfirmation eller bryllup og har en meget skarp og ufravigelig deadline. Fortvivlelsen vil ingen ende tage hos de stakkels brugere.

Men folkene bag Sundhed.dk er bare helt ligeglade. De sidder de mange klager fuldstændig overhørig.

Lad os høre nogle af brugerne her - Dette er et udtræk fra Trustpilot, der heller ikke har kunnet komme igennem hos dem der driver Sundhed.dk

Det kan ikke være så svært
Hvordan kan det være så svært at få besked fra Falck hurtigtest, og opdaterer det coronapas. Det er sindssygt inkompetent.
- Stefan - 1 stjerne

Kan ikke logge på sundhed.dk pga for mange forespørgsler…
Kan ikke logge på sundhed.dk pga for mange forespørgsler på coronatest...vi er i 2021 og alligevel kan man ikke løse et så simpelt edb problem...en fadæse.........
- Lars - 1 stjerne

Der er godt nok mange gange man får at vide at det ikke er tilgang eller der er mange på.
Så det er lidt en ommer. Idag den 5. juni virker det slet ikke.
- Kenneth - 2 stjerner

Vanvidsbillister får konfiskeret deres bil.

NOTAT
Det er et godt signal at sende til billister der kører "vanvidskørsel" at de mister deres bil. Man kan godt diskutere om 104 km/t på en snorlige vej i by eller industrikvarter nu også kan kaldes "vanvidskørsel". Grænsen burde nok være ved 120 km/t. Men leasingselskaber burde kunne forsikre sig ud af det. Leasingselskaber benytter i forvejen et hul i loven om registreringsafgift der ikke skal betales ved start af Leasingaftale og kan derved let betale en forsikring mod "vanvidsbillister" - De er ofte "kendte" personer i forsikringsverdenen.Israel og palæstinensere i krig igen.

En læser skriver:
Så angriber terroristerne igen Israel. Solidt støttet økonomisk af naive, vestlige lande. Derfor skriver jeg lige om min støtte til dette eneste, demokratiske land i Mellemøsten: Vi er jo alle vokset op med den løgn, at jøderne er de onde. Uagtet, at dette folk aldrig har angrebet eller begået overgreb mod os her i DK eller andre nationer - med mindre de blev truet på deres eksistens.

- Jamen, de har taget land fra araberne, vil nogle sige.

- Nej, jøder er en etnisk-religiøs gruppe, der har sin oprindelse i de israelitiske/hebræiske folkeslag, der beboede Palæstina i det første årtusinde før vor tidsregning. I antikken blev jøderne fordrevet fra Palæstina af Romerrigets besættelsesmagt og måtte derfor udvandre til Europa og andre steder. Med andre ord, de mistede deres land, men blev accepteret i "deres" nye lande, fordi jøderne respekterede landenes kultur og værdier - mens de diskret og fredeligt fastholdt egen religion og kultur. Alligevel blev de også i deres nye lande forfulgt og ofte dræbt. Hvorfor? Ganske enkelt fordi de var mere uddannede (kloge) end de folk, som de boede iblandt.

Efter flere hundrede års forfølgelse valgte Storbritannien og FN i 1948 at give jøderne deres egen jord tilbage. Et område, som jøderne gav navnet Israel. Et fattigt og goldt areal, som ingen arabere havde interesse i. Men flittige jøder fik hurtigt gjort landet til et frugtbart og rigt område. Så blev araberne misundelige. Og siden har dette lille land måtte forsvare sig mod samtlige arabiske lande, der alle hader Israel, hvor ingen ser ned på kvinder, på utro kvinder, på homoseksuelle eller på evnen til at ville arbejde. - Jamen, Storbritannien og FN har ingen ret til at tage land fra araberne, vil venstrefløjen sige. - Næ, men Storbritannien og FN opdelte hele Arabien i de geografiske områder/lande, der i sin tid passede til deres koloni-interesser, men dog tog hensyn til, at Israel historisk set altid har tilhørt jøderne - og at det den gang bare var et uopdyrket og glemt område. Men det anfægtede naturligvis ikke den røde, europæiske venstrefløj, der altid har bukket sig for de mørke. Hvorfor er det kun Israel, der er interessant som fjende hos venstrefløjen?

Her findes svaret nok i den pagt, som den europæiske venstrefløj og visse muslimske bevægelser har indgået. Nemlig at omstyrte kapitalismen og den demokratiske ånd i Europa til fordel for kaos og anarki. Af disse rester skal opstå en ny verdensorden: Det frie og ligeværdige menneske, læs: kommunisme. Den doktrin elsker den europæiske venstrefløj. Men den ved ikke, at den har underkastet sig en bevægelse, der har mere end 1.400 års erfaring i at manipulere også de røde vantro til at blive slaver. Og de europæiske jøder? De kender om nogen deres fjender. Så de vælger naturligvis bare at flygte hjem til Israel. For EUropa beskytter dem heller ikke i vor tid. For EUropa har valgt side. Qua en hemmeligholdt kontrakt, der i firserne gav fri indvandring fra syv muslimske lande til EU - mod at vi så fik olie.

Fakta: Israel - et lille land på størrelse med Jylland vandt i 1967 et storstilet angreb fra Ægypten, Syrien, Jordan og andre arabiske lande. På kun seks dage udslettede de totalt de arabiske soldater, der ville omstyrte det demokratiske Israel. Hvordan kunne jøderne vinde den krig? Svar: Fordi de kæmpede med ryggen mod muren. For bag denne mur lå deres fædreland. Et land med velstand og demokrati i modsætning til det evigt fattige og åndsforladte Arabien. Den gejst og ånd har danskerne helt glemt. De er mere til Vild med dans end det der dansk-nationale pis. PS: Intellektuelt set kan man så undre sig over, at hovedparten af danskerne hader et lillebitte land i Mellemøsten, der undtagelsesvis IKKE går ind for drab på homoseksuelle, stening af voldtagne kvinder, dø over døtre, der elsker den "forkerte", afbrænding af levende fanger samt ej heller hylder, at kvinder er laverestående væsener. Billedtekst: Tre stolte, jødiske soldater efter sejren - og de selvstamme stolte soldater 40 år efter - der for evigt er agtet og hyldet i eget land. Et rørende, hjertevarmt og verdenskendt billede.

I modsætning til Danmark, hvor danskerne end ikke ærer egne soldater med flag, hyldest og musik i gaderne, når de kommer hjem med deres døde eller sårede kammerater efter at have forsvaret demokratiet mod mørke kræfter. Der er rungende tavshed. For vi ved jo alle, at de, som vore soldater kæmpede mod, også findes her i landet - endda på bistandshjælp fra os naive skatteydere. Så feje og naive er de fleste danskere.

Jeg ELSKER Israel, og tænker ofte: Bare jeg var født i et sådant, modigt, ærligt, retfærdigt og fædrelandskærligt land. Så havde jeg noget at kæmpe for her i livet. Nu bruger jeg mit liv til at bekæmpe mange danske skvatrøve, der ikke er modige, ærlige, retfærdige og slet ikke fædrelandskærlige. For de aner intet om, hvad et fædreland betyder - omvendt kender de alt til billige ferierejser til arabiske lande med all inclusive.Muslimer dominerer snart Danmark

En læser skriver:
Muslimer der ikke vil Danmark det godt bør forlade landet.
Muslimer, der kræver shariah-love, bedt om at forlade Danmark, fordi Danmark ser muslimer som terroristfanatikere, og hver moske vil blive testet, og muslimer vil samarbejde med os i denne proces, alle muslimer, der migrerer fra andre lande til Danmark vil være nødt til at prøve at ændre sig selv i henhold til vores land og ikke forvente, at vi ændrer os tilsvarende. Hvis de ikke er i stand til det, inviteres de til at forlade Danmark.
En masse danskere frygter, at vi kan fornærme en bestemt religion... men jeg forsikrer borgerne i Danmark om, at alt, hvad vi gør, er til fordel for Danmark og dets befolkning.
Vi taler Dansk her og ikke arabisk eller noget andet sprog.
Så hvis du vil blive i vores land bør du lære at tale dansk.
I Danmark er vi kristne, og vi tror på Gud. Bare fordi vi tror på kristendom og ikke en anden religion, gør det os ikke vantro, så du finder gudbilleder og religiøse bøger overalt.
Hvis du gør indsigelse mod dette, kan du forlade Danmark og tage andre steder hen i verden. Danmark er vores land, vores land og dette er vores kultur.
Vi følger ikke din religion. Vi respekterer dine følelser, så hvis du vil læse koranen, så lad være med at skabe lyd ved hjælp af højtalere. Læs venligst ikke i Koranen eller byd bønner på vores skoler, kontorer eller offentlige steder.
Du kan gøre det fredeligt i dit hjem eller i en moske, som ikke vil genere os.
Hvis du har problemer med vores nationale flag eller nationalsang eller vores religion eller livsstil, skal du forlade Danmark lige nu og aldrig komme tilbage ".

Borgerlige Danmark med ny vision om danske værdier og dansk kultur

Borgerlige Danmark er et nyt borgeligt medie der er dannet for at bevare og beskytte den danske kulturarv. Borgerlige Danmark ser en stor risiko for, at der i Danmark udvikler sig en muslimsk dominans og udvikling, der er uheldig for vort land. Her kan du selv følge med i debatten om Borgerlige Danmark. Vi vil også gerne deltage i en debat

Borgerlige Danmark med ny vision om danske værdier og dansk kulturBorgerlige Danmark med en helt ny stor vision om at vi bør bevare vore danske værdier og dansk kultur

Borgerlige Danmark har nu lavet sig en ny vision som er at vi ønsker at skabe et nyt og bedre Danmark med danske værdier.

Borgerlige Danmark skal nu kunne kendes på at vi er dem der styrker danske værdier og bevare den specielle danske kultur

Vi der tegner Borgerlige Danmark har en vision om at vi vil samle dansk samfund og kultur, og være dem der værner om de gode danske værdier.

Vi mener derfor at Det Borgerlige Danmark bør gå foran og forene landet for danskere. Borgerlige Danmark vil sikre et land i balance ved at stille op med en vision for det borgerlige Danmark der bevarer vor stolte danske kultur.

Det er vigtigt at den danske kultur med alle de mange prisværdige værdier bør blive bevaret for vore børn og deres efterkommere. Vi ønsker at beholde den fine danske kultur.

Vi har en vision der giver danskerne det bedste udgangspunkt med de ideer som de fleste personer ønsker. Du får et nyt og bedre land i balance.

Borgerlige Danmark ønsker at tage danskernes værdier alvorligt. Vi har skabt de gode forudsætninger til dem der ønsker at bevare og beskytte de danske værdier og den danske kultur. Borgerlige Danmark vil værne om dansk kultur.

Borgerlige Danmark har som mål at skabe et bedre Danmark der er i balance, ved at gøre vores indflydelse gældendeMuslimer, der kræver shariah-love, bedt om at forlade Danmark, fordi Danmark ser muslimer som terroristfanatikere, og hver moske vil blive testet, og muslimer vil samarbejde med os i denne proces, alle muslimer, der migrerer fra andre lande til Danmark vil være nødt til at prøve at ændre sig selv i henhold til vores land og ikke forvente, at vi ændrer os tilsvarende. Hvis de ikke er i stand til det, inviteres de til at forlade Danmark.
En masse danskere frygter, at vi kan fornærme en bestemt religion... men jeg forsikrer borgerne i Danmark om, at alt, hvad vi gør, er til fordel for Danmark og dets befolkning.
Vi taler Dansk her og ikke arabisk eller noget andet sprog.
Så hvis du vil blive i vores land bør du lære at tale dansk.
I Danmark er vi kristne, og vi tror på Gud. Bare fordi vi tror på kristendom og ikke en anden religion, gør det os ikke vantro, så du finder gudbilleder og religiøse bøger overalt.
Hvis du gør indsigelse mod dette, kan du forlade Danmark og tage andre steder hen i verden. Danmark er vores land, vores land og dette er vores kultur.
Vi følger ikke din religion. Vi respekterer dine følelser, så hvis du vil læse koranen, så lad være med at skabe lyd ved hjælp af højtalere. Læs venligst ikke i Koranen eller byd bønner på vores skoler, kontorer eller offentlige steder.
Du kan gøre det fredeligt i dit hjem eller i en moske, som ikke vil genere os.
Hvis du har problemer med vores nationale flag eller nationalsang eller vores religion eller livsstil, skal du forlade Danmark lige nu og aldrig komme tilbage ".Borgerlige Danmark er et nyt borgeligt medie der er dannet for at bevare og beskytte den danske kulturarv. Borgerlige Danmark ser en stor risiko for, at der i Danmark udvikler sig en muslimsk dominans og udvikling, der er uheldig for vort land. Her kan du selv følge med i debatten om Borgerlige Danmark. Vi vil også gerne deltage i en debat

Det Borgerlige Danmark - Her kan du selv følge med i debatten om Det Borgerlige DanmarkVær med i Det Borgerlige Danmark - Her kan du selv få indflydelse i det borgerlige Danmark der er med til at styrke blaa blok

Vi giver dig nyheder om Borgerlige Danmark så du let kan følge med.

Borgerlige Danmark har et mål om at blive hørt i folketinget og gøre vores indflydelse gældende. Det kan du hjælpe med.

Kom og vær med til at gøre det muligt.

Borgerlige Danmark ønsker at være det foretrukne talerør for hele Danmark.
Du kan også være med i dit lokalområde.

Se mere i vore lokale afdelinger af vores medie.

De sidste nye prognoser siger, at antallet af fremmede mennesker vokser stærkt, og vil være i overtal indenfor få år. Som tingene har udviklet i de senere år, hvor hele bydele i Købehavn, Odense og Aarhus samt de større byer bliver domineret af muslimer, med risiko for at man ser skyderier og slagsmål. Danskernes frygt er derfor stigende, hvilket er forståeligt. Denne udvikling vil vi sætte en stopper for.

Borgerlige Danmark ønsker at vi bevarer danske værdier og dansk kultur

Borgerlige Danmark vil nu sikre dansk kultur og danne bevægelser i Borgerlige Danmark der værner om de danske værdier.

Borgerlige Danmark ønsker at vi bevarer danske værdier og dansk kultur

Borgerlige Danmark vil sikre den danske kultur i det rigtige Borgerlige Danmark der skaber et land for danskerne

Det Borgerlige Danmark bevarer danske værdier og kulturWeb Design i Nyborg sikrer at du kan få din egen hjemmeside og webshop.

Peder Andersen    
Peder Andersen - You will be able to network and get serious advise about creating your own dream life with residual income and financial freedom.

Det Borgerlige Danmark ønsker at vi bevarer den specielle danske kultur, Bevar dansk samfund og beskyt den danske kulturarv.

Vi Vil Danmark.

    Lokal TV Fyn ses nu på med TVFionia.dk og du vil kunne opleve at se fynsk lokal TV på Yousee's kanal 97.